Επιλογή Σελίδας

Στον ΘΗΣΕΑ δημιουργούμε και διατηρούμε τους δεσμούς με τους ανθρώπους μας. Γιατί πολύ απλά, οι άνθρωποί μας – οι εργαζόμενοί μας – είναι η κινητήριος δύναμη όλων των υπηρεσιών μας.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο αναγνωρίζοντας τη συμβολή και την προσπάθεια όλου του προσωπικού στα μέχρι σήμερα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας, και με γνώμονα τη συνεχή προσπάθεια της εταιρείας για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εργασίας και κατά συνέπεια και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, έρχεται και η ανανέωση της συνεργασίας μας με την εταιρία Interamerican, με ένα ιδιαίτερα προνομιακό Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας.

Με προσήλωση, αφοσίωση, εμπιστοσύνη για όλους εσάς, την οικογένεια ΘΗΣΕΑ.

Κοινοποίηση: